Aanpak

Eerste contact: na aanmelding zal een inventariserend telefonisch contact plaatsvinden. Aan de hand van uw informatie wordt bekeken of de zorgaanbod passend is bij uw vraag. De werkwijze van wordt nader toegelicht. Dit eerste gesprek is ook een kennismakingsmoment waarbij u kunt aftasten of de aanpak en werkwijze u aanspreekt.

intakegesprek: in een intakegesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Er wordt gebruik gemaakt van een aantal vragenlijsten. In sommige gevallen is meer informatie of psychologisch onderzoek nodig. Ook kan school of andere betrokkenen, uiteraard met toestemming, om informatie worden gevraagd. Aan de hand van de voorinformatie wordt een behandelplan opgesteld.  Als betrokkenen zich kunnen vinden in het plan, wordt de begeleiding/behandeling gestart. De geboden hulp is nooit standaard; elke situatie is anders, elke persoon is uniek.

Begeleiding: een goed contact tussen therapeut en cliënten is van groot belang. De intensiteit van het contact en vorm van therapie, is afhankelijk van het kind, de leeftijd en de aard van de problematiek. Ouders vormen een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Er wordt wanneer er aanleiding voor is contact gezocht met de leerkracht of mentor. Wanneer de jongere 16 jaar of ouder is, is er wettelijk gezien geen toestemming nodig voor de begeleiding.

Afronding: aan het einde van de behandeling wordt beoordeeld wat de effecten van de therapie zijn geweest.