Vergoedingen

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. (Bij 18+ vindt vergoeding meestal nog steeds plaats vanuit de zorgverzekering.)

Voor hulp door basic trust aan geadopteerde kinderen en hun gezinnen is een raamcontract afgesloten met alle gemeenten, zodat deze hulp altijd wordt vergoed. 

Voor de hulp aan pleegkinderen en biologisch eigen kinderen en hun gezinnen is door Basic Trust noord een contract afgesloten met alle gemeenten van de provincie Groningen en Drenthe.

 

Zelf betalen

Consulttarieven op aanvraag.

Eigen risico

Voor kinderen en jeugdigen onder de 18 geldt géén eigen risico.

Afzeggen van een afspraak

 

Een behandeling dient minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. Is dat niet het geval dan wordt bij u het consulttarief in rekening gebracht.

 

 

Verwijsbrief en paspoort/identiteitsbewijs

U dient over een verwijsbrief van uw huisarts, wijkteam of andere door een gemeente toegewezen persoon of organisatie te beschikken.

De verwijsbrief dient u voorafgaande aan de start van de hulpverlening aan mij te verstrekken en mag bij de start niet ouder zijn dan drie maanden. 

Tevens vragen wij een kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs van het kind.