Visie

Het systeem van een polder, zoals t’Nijland waarin wij wonen,  vind ik passend bij de manier waarop ik naar kinderen en hun ontwikkeling kijk.

 

Mijn doel in de hulpverlening is:

Een leefbare polder waarin het waterpeil onder controle is en genoten kan worden van de dingen die mogen groeien.


POLDER                                                                                                                                     KIND IN ONTWIKKELING


Een polder is een door waterkeringen omgeven gebied

 

 

 

Binnen dit gebied dient de waterstand geregeld te worden.

 

 

 

 

 

 Een goede waterhuishouding van de polder zorgt voor de juiste omstandigheden voor al het leven in het gebied.

 

 

Voor goede doorstroming worden de sloten geschouwd (schoongemaakt)

 

 

Ten eerste wordt er gekeken of de sloot diep genoeg is, zodat het water voldoende kans heeft om weg te stromen en de sloot niet overstroomt bij hevige regenval.

 

 

Ten tweede worden overtollige waterplanten zoveel mogelijk verwijderd, zodat het water helder blijft.

 

 

 

Het gemaal (vroeger de poldermolen) regelt de hoogte van het water in de polder.

 

 

 

 

De polder biedt nieuw land met vruchtbare grond, wat vele mogelijkheden biedt voor mens en dier. 

Een kind groeit op in een omgeving waar het door een gevoel van veiligheid zich kan ontwikkelen en voldoende basisvertrouwen krijgt.

 

Hiervoor is afstemming op de behoeften van het kind door opvoeders van belang. Meestal gaat dit vanzelf en weet een ouder goed wat zijn kind nodig heeft. Soms kunnen ouders ook tegen opvoedingsvragen aanlopen, die om extra ondersteuning en specifieke deskundigheid vragen. 

 

Ouders hebben een grote invloed op de interactie met het kind en zijn ontwikkeling. Ook in het versterken van basisvertrouwen en ontwikkeling bij het kind.

 

Door stil te staan bij de interactie tussen kind en zijn omgeving, wordt inzichtelijk wat extra nodig is in de ondersteuning naast de natuurlijke interactie. 

 

Ten eerste is het van belang dat er aandacht wordt besteed aan het vergroten van basisvertrouwen (diepe sloten). Zodat het kind op een gepaste manier kan leren omgaan met spanningen en emoties.

 

Ten tweede is het van belang dat ouders zicht krijgen op het gedrag, gedachten en gevoelens van het kind. Zodat door het moeilijk verstaanbare gedrag heen gekeken kan worden en ingespeeld wordt op de onderliggende emotionele behoeften.

 

Ouders hebben de meeste invloed op het welbevinden en de ontwikkeling van hun kind. Door hen te helpen bij het doorbreken van patronen en goed af te stemmen op de behoeften van hun kind, wordt een kind minder over of ondervraagd en zal het lekkerder in zijn vel zitten.  

 

Het is belangrijk voor een kind en ouder om een perspectief te hebben. Oog hebben voor mogelijkheden, krachten en ontwikkeling zal hierbij helpen.