Werkwijze

Bij praktijk 't Nijland werk ik samen met een kind of jongere en het gezin om klachten te verminderen, om het (weer) fijner met elkaar te hebben, om zorgen af te laten nemen. 

Binnen de praktijk wordt grotendeels evidence based gewerkt. Dat wil zeggen dat er gebruik wordt gemaakt van behandelingen die wetenschappelijk effectief bewezen zijn.

Ik werk overeenkomstig de beroepscode voor orthopedagogen zoals omschreven in de  de NVO beroepscode.

 Soorten ondersteuning:

  • Consultgesprekken opvoeding
  • Therapeutische gesprek 
  • Handelingsgerichte (proces) diagnostiek.
  • Video interactie begeleiding
  • Bewegingsoefeningen
  • Korte oplossingsgerichte therapie
  • Begeleiding adoptie- en pleeggezinnen
  • Schoolbegeleiding
  • Scholing en training op maat

Wachtlijst

Vanwege grote drukte is er een aanmeldstop. Mensen die op de wachtlijst staan worden uiteraard, volgens afspraak, opgeroepen. Na de zomer gaan we bekijken op welk termijn we de aanmeldstop opheffen. 

Basic Trust

Basic Trust, een landelijke organisatie, gespecialiseerd in ondersteuning bij problemen op het gebied van hechting.

Ik ben in opleiding tot basic trust specialist wat onderdeel uitmaakt van mijn zorgaanbod. Begeleiding door een deskundige op het gebied van problematische gehechtheid, biedt mogelijkheden om in een relatief korte periode basisvertrouwen te ontwikkelen.

 

Lees meer over Basic Trust of basisvertrouwen op www.basictrust.com


Persoonlijke stijl


De polder metafoor is illustratief voor

hoe ik als persoon hoop te werken met

 

het kind en zijn gezin.

Dijk

Waterkeringen:

-praktische aanpak

-duidelijkheid

Dijkwacht:

-beschouwen

-luisteren

 

Water

Natuurlijke waterlopen:

-versterken en gebruikmaken van talenten.

Peilbeheer:

-zorgvuldig

-afstemming zoeken

Polderbeheer:

-procesmatig

-creatief.

Zon

Zon:  

-Positief,

-stimulerend

Poldermodel:  

-samenwerken

-systeemgericht