Werkwijze

Bij praktijk 't Nijland werk ik samen met een kind of jongere en het gezin om klachten te verminderen, om het (weer) fijner met elkaar te hebben, om zorgen af te laten nemen. 

Binnen de praktijk wordt grotendeels evidence based gewerkt. Dat wil zeggen dat er gebruik wordt gemaakt van behandelingen die wetenschappelijk effectief bewezen zijn.

Ik werk overeenkomstig de beroepscode voor orthopedagogen zoals omschreven in de  de NVO beroepscode.

 Soorten ondersteuning:

  • Consultgesprekken opvoeding
  • Therapeutische gesprek 
  • Handelingsgerichte (proces) diagnostiek.
  • Video interactie begeleiding
  • Bewegingsoefeningen
  • Korte oplossingsgerichte therapie
  • Begeleiding adoptie- en pleeggezinnen
  • Schoolbegeleiding
  • Scholing en training op maat

Wachtlijst

zie website www.praght.nl

praktijk Praght

Binnen praght werken we samen als zelfstandigen in een multidisciplinair team van orthopedagogen, psychologen, systeemtherapeut en lichaamsgerichtwerker. 

Zie voor meer informatie www.praght.nl

 


Persoonlijke stijl


De polder metafoor is illustratief voor

hoe ik als persoon hoop te werken met

 

het kind en zijn gezin.

Dijk

 

-praktische aanpak

-duidelijkheid

 

-luisteren

 

Water

-versterken en gebruikmaken van talenten.

- zorgvuldig

- afstemming zoeken

- procesmatig

- creatief.

Zon

Positief

- krachtgericht

- stimulerend

samenwerken

- systeemgericht